Period suvog i iznadprosečno toplog vremena olakšao je poslove vađenja i priprema za prodaju voćnih...
Dobija se od različitog drvenastog voća koje cveta u proleće. Dominiraju obično jabuke, trešnje, a...