Jedna od najprinosnijih sorata jagode, čvrstih plodova, namenjenih za prodaju na udaljenim tržištima. Ima veoma bujnu biljku, visoke otpornosti na bolesti korena, i tolerancije na Oidium fragariae i Xantomonas fragariae, delom i na Collectotrichum acutatum. Roksana ima veoma krupne, uniformne, atraktivne plodove, izduženokupastog oblika, srednje konzistencije, jarko crvene boje, dobrog ukusa i visoke komercijalne vrednosti. Vrlo je prinosna u jesenjoj proizvodnji i u hidroponskoj proizvodnji u vrećama. Prosečan prinos po živiću u dobrim uslovima je 1 do 1,2 kg. Prosečna masa ploda je 26-28 g a otpor penetraciji visok 30-33 gr/cm2, ali ne kao kod Albe. Berba kasni za Marmoladom 2 dana, Azijom 8 dana i 10 do 11 dana za Albom. Odlično uspeva na većim nadmorskim visinama i nižim dnevnim i noćnim temperaturama. Čak i u uslovima ograničenog navodnjavanja daje visoke prinose do 1 kg po živiću.

 

NARUČITE

Uporedi
Category: